ANBI

 

De Schilpen heeft ANBI status

Het Museum is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) goedgekeurd door de Belastingdienst. Dat betekent dat donateurs/vrienden giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Een ANBI hoeft geen erf- of schenkingsbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt voor het algemeen belang.

Voor de Culturele ANBI-status gelden sinds 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden voor het vermelden van gegevens op de website. Om aan de Culturele ANBI-status te voldoen publiceren wij hier de volgende informatie:

 

Jaarverslagen en verslagen

 

20140114 De Schilpen doelstellingen en beloningsbeleid

Verkorte jaarrekening 2021 Museum De Schilpen

Verkorte jaarrekening 2020 Museum De Schilpen met voorwoord

Beleidsplan Museum De Schilpen 2019-2022

 

Stichting ‘De Schilpen’

Kamer van Koophandel: 411.41.521

RSIN / fiscaal nummer: 0065.48.969

IBAN:

NL 05 RABO 0340425539

X